Oh nee, IE...

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Welkom bij Amphia
Patiënteninformatie

Zoeken

Medische Opleidingen
Leren & werken bij

Medische Opleidingen

Opleidingsmogelijkheden

In Amphia wordt opgeleid volgens de meest moderne standaarden en technieken, conform normen van vakverenigingen en de overkoepelende organisatie van medisch specialisten. Wij zien toe op de gezondheid van mensen en streven daarbij naar de hoogst haalbare kwaliteit van leven. De patiënt staat daarbij centraal. Om onze ‘zorg voor gezondheid’ effectief te laten verlopen, werken we nauw samen met andere zorgaanbieders, instellingen en gemeenten.

Centrale Opleidingscommissie

Het is onze taak zorgverleners op te leiden tot goede professionals. Het opleiden van goede professionals, specifiek de doelgroep medisch specialisten, is het aandachtspunt van de Centrale Opleidingscommissie (COC). Wij leiden medisch specialisten op in alle competenties, zodat ze voldoen aan de huidige en toekomstige eisen die patiënten, het zorgsysteem en de maatschappij aan medische professionals stellen. Amphia wil vooroplopen in de (verdere) modernisering van de medische vervolgopleiding. Dit doet de COC door de verantwoordelijkheid te nemen voor het bevorderen en bewaken van een ziekenhuis-breed veilig opleidingsklimaat en de kwaliteit van de afzonderlijke opleidingen. Daarnaast zet zij zich in om de belangen en het welzijn van de AIOS, opleiders en opleidingsgroepen te behartigen.

AIOS

Amphia leidt artsen op in een veilig opleidingsklimaat volgens de meest moderne standaarden en technieken. Zo zijn er jaarlijks minimaal 50 arts-assistenten die een volledige opleiding of een opleidingsperiode volgen binnen Amphia. Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Meer info
Anios

Coschappen

Amphia biedt meerdere coschappen aan. Per maand werken er minimaal 40 coassistenten binnen ons ziekenhuis. Naast een goede opleidingsplek in een groot ziekenhuis met goede begeleiding en een brede patiëntenpopulatie, bieden wij onze coassistenten goede faciliteiten. Benieuwd naar de mogelijkheden? 

Meer info
Header co-schappen

Gerelateerde vacatures

Mochten er vacatures voor opleidingsplaatsen zijn, dan vind je deze terug in ons vacatureoverzicht. 

Bekijk alle vacatures

Label